Overfører data …

Toppdykker'n – medlemmenes blad siden 1978

Toppdykker'n er foreningens medlemstidsskrift. Bladet distribueres til alle fullt betalende medlemmer med fire nummer per år.

Bedrifter kan tegne støtteabonnement til kr 500,– per år. Ta kontakt på toppdykkern@nofoa.no, så ordner vi det.

Teknisk informasjon

Trykk: Merkur grafisk AS.
Opplag: 1500.

Trykkes på miljødeklarert papir.


NOF OA | Postboks 1041 Sentrum, 0104 OSLO | leder@nofoa.no | tlf. 48 17 07 85 | org.nr. 975 615 308

© Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet